IP OF "INGRESS PROTECTION", HOE ZIT DAT IN ELKAAR?

De IP-codering (International Protection Rating, ook soms Ingress Protection) op elektrische apparaten is een aanduiding voor de mate van beveiliging van de constructie van elektrische of elektronische apparatuur tegen eigen schade door gebruik in "vijandige omgevingen" en tegen eventueel gevaar voor de gebruiker.

De IP-aanduiding is internationaal genormaliseerd in de norm IEC 60529. De IP-aanduiding heeft twee cijfers: het eerste geeft de beschermingsgraad tegen aanraken en indringen van voorwerpen, het tweede de beschermingsgraad tegen vocht.

Een overzicht hiervan is altijd handig om bij de hand te hebben...

 Afbeeldingsresultaat voor ingress protectionIP 65, IP22, IP... wat wil dat allemaal zeggen en van waar komt het?

Van waar komt het?

De International Electrotechnical Commission, kortweg IEC, gevestigd in Genève in Zwitserland, ontwikkelt en publiceert algemene internationale normen voor elektrische componenten en apparatuur. De IEC stelt voor en ontwikkelt, maar is niet verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van deze normen. Dit vindt veelal plaats door een onafhankelijk testlaboratorium.

In België worden de normeringen van het IEC uitgegeven door het Bureau voor Normalisatie (NBN),
in Nederland is het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) daarvoor verantwoordelijk.

Hoe zitten die normen in elkaar?

Voorbeeld: een apparaat met de aanduiding IP 54 is een stofbestendig en plensdicht toestel.

Er ligt, al jaren, een voorstel voor een 3e kencijfer; "mechanische bestendigheid". Naast de bescherming van materieel tegen voorwerpen, stof en water is het in bepaalde omstandigheden ook van belang dat materieel beschermd is tegen mechanische krachten (stootenergie). Om de bestendigheid tegen stootenergie aan te geven is er een voorstel voor een 3e cijfer. Dit cijfer is nog niet genormaliseerd, wel wordt het in een aantal landen zoals Frankrijk reeds gebruikt.


HET EERSTE CIJFER: Beschermingsgraad tegen aanraking en binnendringende voorwerpen

Op de plaats van de x kan het tweede cijfer gedacht worden, ook kan met de 'x' bedoeld worden dat de bescherming tegen vocht niet van belang is.


 

IP

Bescherming tegen:

Betekenis

0x Geen bescherming  
1x Grote voorwerpen Bescherming tegen toevallige, oppervlakkige aanraking met de hand. Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 50 mm
2x Middelgrote voorwerpen Bescherming tegen aanraking met de vinger. Aanraakveilig enkel voor meetapparaten. Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 12,5 mm
3x Kleine voorwerpen Bescherming tegen aanraking met een werktuig. Aanraakveilig enkel voor meetapparaten. Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 2,5 mm
4x Spitse voorwerpen Bescherming tegen aanraking met een werktuig. Beschermd tegen aanraking met een draad. Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 1 mm
5x Stofbescherming Aanrakingsveilig doordat de behuizing geheel dicht is. Geen volledige bescherming tegen stof maar wel voldoende om de goede werking niet te hinderen.
6x Stofvrij Aanrakingsveilig doordat de behuizing geheel dicht is. Volledige bescherming tegen stof.HET TWEEDE CIJFER: Beschermingsgraad tegen vocht

De IEC benamingen staan in de tweede kolom. Op de plaats van de x moet het eerste cijfer gedacht worden.

IP

IEC KlasseBetekenis

0

IP-x0

Geen

Geen bescherming

1

IP-x1

Drupdicht Type I

Geen schade indien onderhevig aan vallende druppels

2

IP-x2

Drupdicht Type II

Geen schade indien onderhevig aan vallende druppels op een 15° gekanteld apparaat.

3

IP-x3

Spatdicht

Geen schade indien besproeid (10 l/min) onder een hoek -60° tot 60°

4

IP-x4

Plensdicht

Geen schade indien besproeid (10 l/min) onder eender welke hoek

5

IP-x5

Sproeidicht

Geen schade indien bespoten (12,5 l/min) onder eender welke hoek

6

IP-x6

Waterbestendig

Geen water indringing indien bespoten (100 l/min) onder eender welke hoek

7

IP-x7

Dompeldicht

Geen water indringing indien ondergedompeld (30 min op 1 m)

8

IP-x8

Waterdicht

Blijft bruikbaar onder water onder opgegeven omstandigheden

9

IP-x9

Vochtigdicht

Blijft bruikbaar bij een vochtigheidsgraad van meer dan 90% of besproeien onder hoge druk

Nieuws Menu